Hjernefablen

Til den ambitiøse leder der har kronisk travlt

LÆS FØRSTE KAPITEL HER

Indhold

1. Indledning

2. Basal viden om hjernen

3. Kapitel 1.

Indledning


Hvorfor skrive en hjernefabel?

 

Kære læser,

Du sidder med et brændende ønske i dine hænder. Et ønske om at klæde flere mennesker på til at håndtere videnssamfundet langt mere modent, end vi gør i dag.

 

En voksende del af os bidrager med viden på arbejdsmarkedet. Samtlige bestyrelser, direktioner og ledergrupper bidrager med viden. Men vi opfører os stadig som om, vi lever i industrisamfundet.

 

Vi har indstillet vores arbejdstid på industritid og bruger vores hjerner, som var de maskiner med en absurd forventning om, at hjernen kan producere en lind strøm af viden i en ensartet kvalitet på alle tider af døgnet.

 

Det er fysisk umuligt for vores hjerner at leve op til den forventning, og bogens målsætning er, at du som læser lærer din lunefulde hjerne bedre at kende. Og at du bliver klædt bedre på til at skabe videnstid.

 

Det handler om hjernevelfærd. Ligesom vi sørger for ældrevelfærd og dyrevelfærd og meget andet vigtigt i velfærdsstaten, vil jeg gerne slå et slag for, at vi også lærer at tage vare på vores hjerner i videnssamfundet.

 

Jeg er langt fra den eneste, der råber op om, at vi skal lære at passe på vores hjerner. Der er en samfundsbølge i gang, og mit bidrag til bølgen er hjernefablerne.

 

Ledere spiller en yderst vigtig rolle i videnssamfundet, og efter min mening har ledere pligt til at etablere ordentlige rammer for hjernevelfærd og videnstid.

 

Men det har alle vidensmedarbejdere også. Vi er selv ansvarlige for at skabe mentale rammer til at ”producere” viden.

 

Selv om der udvikles hjernekloge rammer, er det i sidste ende det enkelte menneskes personlige accept af at tage ansvar for sin egen mentale tilstand, der skaber resultatet.

 

Vi er alle ledere i vores eget liv. Og første skridt er, at vi slipper offermentaliteten og tager ansvar. Er du utilfreds, så gør noget. Og start med dine tanker.

 

Hvorfor? Fordi du er ansvarlig for din hjerne.

 

Din hjerne er formbar, og dine tanker skaber din hjernes form. Et lille bitte skridt hver dag bliver til nye neuronbaner, som dine tanker følger.

 

Du kan ikke lave om på din fortid. Men du kan vælge at skabe din fremtid. Hvis du vil. Det er ikke et spørgsmål om, hvorvidt du kan. Det handler om, hvorvidt du vil.

 

Hvordan læser jeg bogen?

Fabler kan noget specielt. De kan fortælle historier, som din hjerne husker, fordi der vokser billeder frem inden i dig, og fordi dine sanser, emotioner og følelser bliver vækket, mens du læser. Vi husker bedre, når ny viden kobles på et billede. Og allerbedst hvis billedet hænger sammen med følelser.

 

Så lad billederne gro i din hjerne, og lad dig røre af historien. Det forstærker din hukommelse under læsningen, og det påvirker dine overbevisninger om verden, og om hvor meget du selv er i stand til. Resultatet er, at du styrker dine evner til at tackle din lumske hjerne. Også i pressede situationer.

 

Mange mennesker har spurgt mig, om jeg ikke vil lave illustrationer af figurerne i bogen.

Men den lille historie herunder beskriver præcis, hvorfor jeg har fravalgt at tegne fabelfigurerne:

I efteråret 2019 læste jeg første kapitel af Hjernefablen højt for min datter på 14 år. Hendes umiddelbare kommentar var: “Vil du høre, hvordan min Hippocampus og Amygdala ser ud?” Og så involverede hun mig i de fineste beskrivelser af to af sine hjernedele, som hun aldrig havde hørt om før. Nogle måneder senere havde hun biologi i skolen, og da læreren spurgte, om der var nogen i klassen, der kendte til vores frygtcenter i hjernen, kom hun i tanke om Amygdala.   Amygdala var blevet til hendes egen lille figur med en personlighed inde i hendes hjerne, som hun i dag har en relation til, og som hun på kort tid har lært at samarbejde bedre med, end mange voksne jeg kender. Og det er sket UDEN, at vi talte videre om Amygdala herhjemme, vel at mærke.  

Den oplevelse inspirerede mig til at undlade at tegne figurerne i bogen. Uden mine illustrationer har du mulighed for at skabe dine egne personlige figurer inde i din hjerne.

 

Neuronskoven er dog blevet illustreret, så du kan bevare overblikket i fablen.

 

Du kan downloade og printe kortet på www.hjernefabel.dk.

 
 

En vidensplatform og et nyt sprog om hjernen

Fabler kan læses på flere måder, og det gælder selvfølgelig også for denne bog. Jeg nævner to forskellige læsemetoder på de næste sider, som du kan lade dig inspirere af.

Læsemetode 1:

Læs bogen som en tankevækkende fabel, hvor du møder din hjerne indefra og får hilst på Hippocampus og Amygdala, drikker kogni-te hos Pandelapperne og falder til ro med melatoninhonning fra Koglekirtlen.

 

Lad dig rive med af historien uden at være bevidst om din læring. Din viden om hjernen lagrer sig automatisk, mens du læser. Jo mere du lever dig ind i historien, desto mere om hjernen vil du huske, fordi viden, der er koblet på følelser, klistrer så godt til din hukommelse.

 

Skab dine egne figurer, og hvis du synes, at Amygdala skal være en ”hun”, fordi det passer bedst til dig, så hold endelig fast i det. Selvom Amygdala i Hjernefablen er en ”han”, er det dig, der bestemmer inde i dit hoved. En af mine læsere har en ”hun-Amygdala” og kalder hende for Amy i stedet for Mygge.

 

Hvis du vil læse bogen på denne måde, kan du springe direkte til Hjernefablens start på side 17 nu.

Læsemetode 2:

Brug bogen til konkret og bevidst læring om din hjerne. Ønsker du at være målrettet med din læring undervejs, vil jeg anbefale dig at starte med afsnittet ”Basal viden om hjernen” på side 9, hvor jeg ganske kort beskriver bogens forskellige funktioner i hjernen fagligt.

 

Vil du vide mere om hjernen, er der grundigere beskrivelser på www.hjernefabel.dk, hvor du også finder inspiration til konkret læring gennem bogen.

 

Flere læsere har fortalt mig om deres læring, og i den forbindelse er der noget der overrasker mig: Udbyttet af bogen er næsten lige så forskelligt som antallet af læsere, der har skrevet til mig. Nogle er blevet mere bevidste om deres tid, flere har fået et nyt sprog til f.eks. medarbejdersamtaler, én opdagede, at han var på vej ud i stress igen og kom i tanke om sine værktøjer for at undgå det, én har opdaget, at han kan forfølge sine drømme uden at sige op, nogle er begyndt at gå tur uden mobiltelefonen, og én er blevet mindet om sin egen barnehjerne og forstår nu sine børn bedre som forælder. Dette er kun eksempler på de mange tilbagemeldinger, jeg har modtaget fra læsere.


 

Derfor kan jeg ikke fortælle dig, hvad du lige præcis vil få ud af bogen. Jeg stiller en platform af viden til rådighed. Hvad du konkret lærer og tager med dig, kommer an på din personlighed, din hjerne og din situation. Og husk at alt skal ses i en kontekst, så læser du bogen igen om to år, er jeg sikker på, du vil få noget nyt med dig.

 

Jeg er stor fan af Spencer Johnsons bog Hvem har flyttet min ost?, og det skal ikke være nogen hemmelighed, at hans bog har været en inspirationskilde under min skriveproces af Hjernefablen. Hans brug af ordet ”ost” hjælper os med at tale om vores forhold til forandring, om at miste, og om at tackle forandringer, som vi jo ikke kan undgå
at møde i livet. Han forstår at gøre det uhåndgribelige håndgribeligt, og han afmystificerer nogle centrale elementer i forandring, som vi vist alle kan genkende i os selv. Uden at være særligt stolte over dem.


 

I Hjernefablen har jeg opfundet en række ord, der ikke har noget med hjerneforskning at gøre, ligesom ”ost” ikke har noget med forandring at gøre. Til gengæld kan de give os et nyt sprog om hjernen, der gør vores adfærd mere håndgribelig at tale om. ”Tankekarrusellen” kan bruges til at beskrive følelsen af tankemylder eller oplevelsen af at glemme, hvad vi var i gang med at sige midt i en sætning. ”Kogni-te” (”kogni” udtales som i kognition, og ”te” som en kop te) minder os om vores evner til at være bevidste om vores tanker, holdninger og adfærd.

 

Med ”kogni-te” bliver det abstrakte begreb kognition til et billede og en følelse i din hjerne. Jo mere du gør dig umage med at forestille dig en dampende varm kop kogni-te med krydret duft og smag, serveret i et lækkert krus i en flot farve, desto lettere er det for dig at hive dit billede af bevidst kognition frem i situationer, hvor du skal tænke strategisk, prioritere benhårdt eller træffe en risikabel beslutning. På kommando.

 

Her bliver det varme fabelsprog omprogrammeret til køligt fokus inde i din hjerne.

 

Og sidder du nu og tænker: “Jeg kan ikke lide te”, så lav det om til ”kogni-kaffe” eller ”kogni-kakao” eller hvad du nu godt kan lide. Vær kreativ. Tag ansvar for din læring. Brug bogens sprog, eller lav dit eget. Det handler om at skabe billeder og følelser, der gør dig hurtig, rolig og fokuseret.

 

Jeg håber, du vil nyde bogen, og at du vil læse den med oprigtig nysgerrighed efter at blive mere fortrolig med din uforudsigelige hjerne.

 

Så smid dit indre slips, eller spark dine mentale stiletter over i hjørnet. Sæt dig godt til rette og kom med ned i din hjernes maskinrum, hvor det meste kører langt hurtigere, end du kan kontrollere.

   

Mirja Bang

København, Danmark  

Basal viden om hjernen


Storhjernen

Fylder det meste af hjernen og ligger på indersiden af kraniet. Den er delt op i en højre og venstre halvdel, men forskningen er på vej væk fra idéen om, at venstre er logisk, og højre er kreativ. Der foregår meget mere på kryds og tværs, som aktiverer begge hjernehalvdele. Den yderste del af storhjernen er Hjernebarken. Inde i midten ligger det limbiske system, og nederst ligger reptilhjernen.

Hjernebarken

Den krøllede yderste del af storhjernen er Hjernebarken, og det er især denne del, der adskiller mennesker fra dyr. Kognitive tanker, vores evne til at tale og forstå sprog og meget andet foregår i Hjernebarken. Hjernebarken er inddelt i fire lapper: Pandelapper, isselapper, tindingelapper og nakkelapper.

Pandelapper

Også kaldet frontallapper, er hjernens CEO eller dirigent, da de er i stand til at planlægge og tænke abstrakt og strategisk på højt niveau. Her hører arbejdshukommelsen til. Arbejdshukommelsen kan håndtere meget komplekse tanker, men den kan kun holde styr på få områder af gangen. Og den bliver meget nemt forvirret. Når du får svært ved at samle tankerne efter længere tids koncentration, kan det være på grund af en overbelastet arbejdshukommelse, der vil blive glad for en lille pause, hvor du lader hjernen køre i tomgang i nogle minutter, inden du fortsætter.

Isselapper, tindingelapper og nakkelapper

Her modtages forskellige sanseindtryk, som sammenkobles med tidligere erfaringer. I denne hjernefabel berører vi kun pandelappernes funktion.

Det limbiske system – Det Limbiske Vildnis

Inde i hjernens midte ligger det limbiske system, som bl.a. strukturerer og håndterer vores emotioner og følelser. Emotioner er kroppens psykofysiske respons på vores oplevelser, og de opstår i løbet af få millisekunder. Følelser
derimod opstår som den kognitive bearbejdning af emotionerne og er lidt langsommere. Det er meget svært at ændre vores emotioner, men vi kan øve os i at håndtere følelserne, så destruktive følelser bliver lagt til side for at give plads til styrkende følelser. Evnen til at håndtere følelser gør det lettere for os at have en hensigtsmæssig adfærd. Også i pressede situationer, selv om det kan være svært.

 

En lang række hormoner bliver produceret i det limbiske system, og der sendes signaler fra det limbiske system til andre steder i kroppen om at producere hormoner. Vores evne til at huske og forstå tid bliver primært styret herfra, men andre dele af hjernen bidrager også til både tidsopfattelsen og hukommelsen.

 

Hippocampus befinder sig i den yderste del af det limbiske system og mødes med tindingelapperne. Amygdala, hypofysen og koglekirtlen, som du møder i bogen, befinder sig længere inde i det limbiske system.

 

Mens du læser i Hjernefablen, bliver dit limbiske system påvirket, fordi det skønlitterære sprog vækker dine sanser og følelser. Der er kortere vej til langtidshukommelsen fra følelserne i det limbiske system, end der er fra den abstrakte læring hos pandelapperne, og derfor er der en god chance for, at din viden om hjernen vil lagre sig automatisk som billeder og følelser. NB! Dette er en yderst forsimplet måde at beskrive vores hukommelse på, men jeg holder det enkelt i bogen. Ønsker du at vide mere om din hukommelse, findes der masser af spændende faglitteratur, og der kommer ny viden til området hele tiden. På www.hjernefabel.dk kan du finde mere information om din hukommelse.

Reptilhjernen – Reptilkrattet

Er den ældste del i hjernen, når vi betragter den ud fra et evolutionsperspektiv. Betegnelsen reptilhjerne bruges i psykologisk sammenhæng og er ikke et decideret sted i hjernen, men den rummer bl.a. lillehjernen og hjernestammen. Man taler om reptilhjernen, som de funktioner, der administrerer en række biologiske processer, der får os til at holde os i live. F.eks. åndedræt og blodtryk. Reptilhjernen er også med til at få os til at overleve ved fare, når vi enten kæmper, flygter eller spiller død, hvis vi føler os truet.

Lillehjernen og hjernestammen

Lillehjernen ligger bagerst i hovedet nedenunder storhjernen, og selvom den er langt mindre end storhjernen, så rummer den næsten lige så mange neuroner som storhjernen. Lillehjernen er en central kommandostation for vores bevægelser. Når storhjernen signalerer, at vi skal sparke til en bold, går signalet til lillehjernen, som herefter koordinerer kroppens bevægelser og balance gennem hjernestammen. Fra hjernestammen øverst i nakken løber lange nervebaner ned i centralnervesystemet langs med rygsøjlen. Nervebanerne i centralnervesystemet påvirker vores motorik og dermed kroppens bevægelser.

Neuroner – Neurontræer og neurongrene

Også kaldet nerveceller, sørger for at opbevare, videresende og modtage viden i hjernen og centralnervesystemet. De består af en cellekerne, som gennem et axon (udbringer) sender signaler videre til andre neuroner og modtager signaler fra andre neuroner gennem dendritter (modtagere). Neuronerne har kun ét enkelt axon (udbringer) og flere dendritter (modtagere). De kommunikerer med hinanden på flere måder, bl.a. ved hjælp af neurotransmittere, som f.eks. dopamin.

Indtil for nyligt mente hovedparten af hjerneforskere, at vi ikke udvikler nye nerveceller efter ungdomsårene. Men ved hjælp af nye forskningsmetoder har flere hjerneforskere fundet frem til, at vi bliver ved med at udvikle nye nerveceller gennem hele livet. Der er uenighed om, hvor mange nerveceller vi har i hjernen, men p.t. er der mange forskere, som mener, at vi har omkring 86 milliarder nerveceller.

Plasticitet – Neuronskovens stisystemer og ruter

Betyder at hjernen er plastisk eller formbar. Neuronerne skaber nye forbindelser mellem hinanden hvert sekund, og vi får nye nerveceller dagligt. Det, du oplever og tænker på, former forbindelserne mellem nervecellerne. Jo flere gange du bruger de samme forbindelser i hjernen gennem din adfærd og dine tanker, desto stærkere bliver forbindelserne. Når de er så stærke, at du ikke længere tænker over dem, så har du fået en ny vane. Mens du læser denne bog, vil din hjerne ændre sig i forhold til din viden om hjernen. Når du læser om hippocampus og amygdala gentagne gange, vil dine neuronspor med viden om disse to hjernefunktioner blive stærkere, og du vil have lettere ved at finde din viden om dem frem i fremtiden.

Hippocampus – Hippo

Befinder sig mellem det limbiske system og tindingelapperne og spiller en central rolle for vores hukommelse. Især langtidshukommelsen. Hippocampus former korttidsminder til langtidsminder, og sammen med andre funktioner i hjernen bliver minderne lagret rundt omkring. Der er minder overalt i din hjerne, så de ligger ikke gemt hos hippocampus. Den sørger blot for at lagre minderne. Hippocampus gemmer minder som episoder i nogenlunde kronologisk rækkefølge. Denne evne gør os i stand til at forstå tiden i et historisk perspektiv.

Amygdala – Mygge

Hører også til i det limbiske system og styrer vores alarmcentral. Alarmsystemet sover aldrig. Selvom du sidder i dine egne tanker, når du kører bil, holder amygdala øje med din omverden, så du når at undvige, før du tænker dig om, hvis en bil skrider ud foran dig. Frygt og vrede kontrolleres af amygdala, så du kan flygte, kæmpe eller spille død ved farer. Amygdala har vetoret i hjernen. Det vil sige, at når den slår alarm, bliver en lang række andre hjernedele sat ud af funktion. Det er med til at holde dig i live og undgå en masse daglige skader. Hvis du f.eks. skal tænke dig om, når du kommer til at lægge din hånd på en varm stegepande, går det for langsomt, før du får fjernet hånden. Amygdala sørger for, at du fjerner hånden som en lynhurtig refleks.

Hypofysen

Er en kirtel i den forreste del af det limbiske system og er på størrelse med en lille ært. Den bidrager til en stor del af menneskets udvikling og adfærd gennem hormoner. Bl.a. stofskiftet, vækst, reproduktion og en lang række funktioner i hverdagen. Hypofysen danner selv flere forskellige slags hormoner. Men ikke kortisol. Det produceres i binyrerne. Hypofysen bruger et ”starterhormon” til
at påvirke binyrernes hormonproduktion.

Binyrerne – Binyretanken og Tankpasseren

Binyrerne er to kirtler, der befinder sig ovenpå nyrerne. De producerer flere typer hormoner, der kontrollerer vores puls, blodtryk, kønsmodning og andre vigtige funktioner. Kortisol og adrenalin produceres i binyrerne.

Kortisol – Kortisoltilskud og de små blå mænd

Er et hormon, der hjælper dig med ekstra energi, når du er under pres. Det kan udløses ved både fysisk, biokemisk og psykisk pres. Hjernefablen fokuserer på det psykiske pres. Det er et hormon fuldt af power, der bl.a. styrker dine koncentrations- og fokusevner, når du skal finde på løsninger i komplekse eller tidspressede situationer. Hormonet frigiver ekstra energi, når kroppen har brug for det ved at nedbryde energidepoter (fedt og muskelmasse) og omdanne det til blodsukker, som giver dig energi. Hormonet har flere positive effekter på kroppen. Udover at hjælpe med koncentration under pres virker det f.eks. også antiinflammatorisk.

 

Ofte bliver kortisol betegnet som stresshormonet. Hormonet har fået dette navn, fordi det hjælper os med et ekstra skud energi i stressende situationer. Men også fordi det har skadelige effekter på os, som f.eks. hukommelsestab, koncentrationsbesvær og hjertebanken, hvis vi presser os selv i en længere periode og får for meget kortisol i kroppen. De skadelige effekter udløser stress. Så vær opmærksom på hektiske eller anspændte perioder i længere tid af gangen.

 

Pres i sig selv er på ingen måde farligt. Tværtimod, så giver det energi og udløser positive reaktioner, når vi kommer i mål med noget svært. Men giv din hjerne ro til at komme sig efter pres. Søvn og et roligt sind trods ”uvejr” omkring dig kan hjælpe dig med at holde kortisolniveauet på et fornuftigt niveau. Og så kan du holde dig selv kørende i længere tid. I Hjernefablen betragtes kortisol som koncentrations- eller fokushormonet i stedet for stresshormonet.

 

Kortisolniveauerne i kroppen ændrer sig automatisk i takt med din naturlige døgnrytme. Læs gerne afsnittene om kortisol i kapitel 3 ekstra grundigt for at forstå, hvad du skal være opmærksom på i forhold til kortisol, og hvordan du bedst gør brug af vidundermidlet under pres.

Kortisolreceptorer – Blokadeklapper

Neuronerne ”suger” kortisol til sig, når de skal yde en ekstra indsats. Men de har ikke godt af at få for meget kortisol, og derfor er de udstyret med nogle smarte receptorer, der kan begrænse mængden af kortisol i cellerne. Om aftenen falder kortisolniveauet i hjernen under normale omstændigheder, og derfor kan receptorerne slappe af og samle kræfter til næste dag. Det betyder, at vi er ekstra sårbare overfor kortisol på dette tidspunkt, og at vi kan få for meget kortisol i kroppen, hvis vi f.eks. presser os selv hver aften flere dage i træk. Hvis dette fortsætter over længere tid, påvirker det blandt andet vores hukommelse negativt.

Adrenalin – Adrenalin-gas til impulsracerne

Er også et hormon, der hjælper os under pres. Det hjælper os med at forsyne musklerne med energi og hæver puls og blodtryk ved at påvirke hjertet og lungerne, så vi kan øge vores tempo både psykisk og fysisk. Adrenalin sender sukker og ilt ud til musklerne og gør os kampklar i nødsituationer eller ved sportspræstationer. Adrenalin samarbejder med kortisol for at øge blodsukkeret ved pressede situationer. Hvis vi bliver bange eller forskrækkede, gør adrenalin os klar til at håndtere situationen. Det var praktisk på savannen i gamle dage, så vores forfædre var klar til at løbe væk fra løven.

Melatonin – Melatonin-honning

Er et af vores døgnrytmehormoner. Det hjælper os med at falde i søvn og bliver udskilt fra koglekirtlen på nogenlunde samme tid hver aften. Melatonin får os til at blive søvnige og få lyst til at sove. Søvn er utrolig vigtigt for vores hjerner. Om natten bliver der ryddet op i dagens tanker, så vi starter på en frisk. Derfor er det ofte en god idé at gå i seng og få sin søvn i stedet for at arbejde til sent. Om morgenen bliver melatonin afløst af et andet stof i hjernen, der vækker os og holder os vågne. Men fordi vi stadig har melatonin i kroppen, har vi ofte lyst til at blive under dynen i stedet for at stå op. Denne trang forsvinder dog i takt med at vi kommer op og bliver aktive og har lys omkring os.

Impulser – Impulsracerne

Hjælper nervecellerne med at kommunikere med hinanden ved hjælp af elektriske og kemiske signaler. Impulserne sørger for elektriske ladninger, der sender små ”beskedmolekyler” (neurotransmittere) fra den ene nervecelle til den anden.

Koglekirtlen

Ligner en lille grankogle, der danner søvnhormonet melatonin. Koglekirtlen styres af den suprachiasmatiske nucleus (SCN), der hjælper kirtlen med at sende melatonin ud i kroppen og stoppe tilførslen af hormonet igen på nogenlunde samme tid hver dag.

Episodisk tid – Tempokugler og Hippos arkivering

Kan beskrives fra flere hjernefunktioner. Én funktion er hippocampus’ evne til at gemme episoderne, vi oplever, i kronologisk rækkefølge, så vi har styr på den historiske tid.   En anden funktion håndterer vores opfattelse af i nuet. Om tiden føles hurtig eller langsom. Norske forskere har opdaget nogle nerveceller, der lægger sig i orden eller uorden, alt efter om det, vi foretager os, er monotont eller med variation. Når vi oplever noget kedeligt, lægger cellerne sig i uorden, hvilket sænker farten mellem cellerne, og det føles som om, tiden snegler sig afsted. Når vi oplever noget spændende, lægger cellerne sig i lige rækker, og tempoet gennem cellerne øges. Så føles det som om, tiden flyver afsted.

Den suprachiasmatiske nucleus (SCN) – Urkernen

Er en hjernekerne, der styrer vores indre ur, så vi har en naturlig tidsfornemmelse af døgnet. Selvom SCN ligger dybt inde i hjernen langt fra øjnene, kan den fornemme, om det er lyst eller mørkt udenfor. Det kan den, fordi den ligger oven på mødestedet for synsnerverne, der har adgang til øjnene. Det indre ur i hjernekernen har en naturlig døgnrytme på 25 timer. Så hvis du bliver inde i en mørk grotte i nogle dage, uden et ur, vil din egen døgnrytme skifte til en 25 timers døgnrytme.

Første kapitel: Om en tankefuld neuronskov


Morgentur i Neuronskoven

Hippocampus vågnede med et sæt. Der var stille inde i hjernen. Næsten foruroligende stille. Han lå lidt og lyttede. Troede ikke helt på det. For tiden plejede Amygdala at fare rundt, fordi han var blevet skræmt over et eller andet, der udløste panisk angst eller raseri. Men i dag var der så fredeligt, at han kunne høre Neuronskovens dybe monotone lyd.

 

Han kiggede forsigtigt ud af vinduet og så undersøgende på Amygdalas hus. Der var slukket og gardinerne trukket for. Tænk hvis det blev i dag, at Hippocampus igen fik lov til at passe sit arbejde ordentligt. Det havde han sukket efter i måneder. Det blev kun til små tidslommer af overfladisk koncentration, han fik lov til at bidrage til, og han måtte indrømme, at han ikke var synderligt stolt over resultatet. Han kunne selvfølgelig lagre lidt viden hist og her, men han længtes efter et stort tankegennembrud.

 

Stille listede han ud og lyttede til Amygdalas dør. Jo, der var helt fredeligt. Det mindede Hippocampus om gamle dage. Dengang hjernen havde haft ro til at fordybe sig, uden at Amygdala fór rundt og skabte sig om alt muligt irrelevant. Når Amygdala kom i det humør, kunne Hippocampus intet stille op. I stedet skyndte han sig ind i sit hus og blev der, til postyret var overstået. Hvis han altså nåede at mærke, at der var et anfald på vej. Ved udbrud, der kom ud af det blå, måtte han nøjes med et gemmested i skoven i stedet.

 

Hippocampus, i daglig tale kaldet Hippo, boede inde i Neuronskoven, hvor han var en slags skovfoged. Det var den bedste betegnelse, han kunne finde til sig selv. Neuronskoven lå inde i ejerens hjerne, og Hippo var ikke sikker på, om hjernens ejer overhovedet vidste noget om alt det, der foregik under hans kranie og i resten af hans krop. Det var også ligegyldigt, mente Hippo. Så længe hjernens beboere havde et godt samarbejde med ejeren, gik alt fint.

 

Men meget havde ændret sig på det seneste, og Hippo måtte indrømme, at han gik rundt med en snert af bekymring.

 

Nåh, det var jo ikke det, han skulle tænke på nu. Denne fredelige morgen ville han bruge på at gå ind i sin elskede skov og kigge sig omkring.

 

Hippo vidste godt selv, hvor vigtigt hans arbejde var i hjernen, men han gjorde ikke et stort nummer ud af sig selv. Han var en beskeden lille fyr, der arbejdede effektivt, når der var ro i hjernen. Nogen gange drømte han om, at han havde Amygdalas kræfter til bare at kunne skære igennem og gøre, hvad han mente, var det bedste for hjernens ejer. Men de evner var han ikke udstyret med, tænkte han og sukkede. Og han vidste godt, at det også var bedst sådan.

 

Neuronskoven lå spredt ud over det meste af hjernen. Den bestod af smukke neurontræer med små tykke neurontræstammer og lange neurongrene, der groede ind og ud mellem hinanden. Hver gang Hippo gemte et minde i Neuronskoven, forandrede skoven sig lidt. Hippo elskede at gå grundt og se på sine træer og få øje på minder, han havde gemt rundt omkring. Når hjernens ejer fik en tanke, han gerne ville gemme, sørgede Hippo for at gemme mindet et sted, hvor han kunne finde det igen, den dag hjernens ejer skulle bruge det.

 

Selv boede Hippo i Det Limbiske Vildnis dybt inde i hjernens midte sammen med Amygdala og nogle andre gode venner. Herinde var skoven ekstra tæt, og man skulle kende sine stier og veje for ikke at fare vild i det tætte buskads.

 

De lange neurongrene strakte sig op fra neurontræernes stammer i Det Limbiske Vildnis, og mange af dem nåede ud i resten af hjernen. Flere af grenene mødtes med neurontræerne helt ude i Hjernebarken.

 

Hjernebarken var den knoldede yderste del af hjernen, hvor Hippo også nød at gå lange skovture. Den lå lige på indersiden af ejerens kranie, og Hippo vidste, at det var en meget speciel og vigtig del af hjernen, som adskilte menneskehjerner fra dyrehjerner.

 

Når Hippo fandt en bakketop i Hjernebarken og sad og kiggede ud over landskabet fuldt af forhøjninger og skrænter, følte han sig levende og vital. Han vidste, at alle de mange bakker og fordybninger betød, at der kunne være ekstra mange træer og indviklede grene, selvom de ikke stod så tæt som i Det Limbiske Vildnis.

 

Jo, han var bestemt stolt over de mange træer, der var i skoven. Hvis Hjernebarken havde været en flad mark, havde han ikke været i stand til at gemme lige så mange minder. Og han havde heller ikke haft sin dejlige udsigt. Nogle skråninger var meget stejle at komme op og ned ad, og andre steder var der opstået små huler, man kunne gemme sig i.

 

Da hjernens ejer var barn, havde Hippo moret sig med selv at lege skjul inde i hulerne, når barnet legede gemmeleg med sine venner. Dengang havde livet været så let, og skoven var fuld af dejlige minder fra den tid.

 

Men det var efterhånden sjældent, at hjernens ejer skulle bruge disse gamle minder, og Hippo var begyndt at tvivle på, om han overhovedet kunne finde dem frem, hvis ejeren pludselig skulle bruge et barndomsminde. De minder, som hjernens ejer ikke brugte til noget, blev ligesom pakket ind af sammenfiltrede grene, og stien til mindet groede til med tiden.

 

Men hvis Hippo gjorde sig umage, kunne han godt finde vej tilbage til mange af de aflagte erindringer. For nyligt havde hjernes ejer fået en lodden og glad hund, og så var Hippo kommet på arbejde med at finde hengemte barndomsminder frem. Ejeren havde nemlig også haft en uldtot af en hund som barn, og med den nye ven i huset ønskede ejeren at blive mindet om sine vilde og tossede drengestreger med barndomshunden. Hippo havde nydt denne opgave, og der var så dejlig roligt inde i hele hjernen, mens hjernens ejer faldt i staver over barndommens sorgløse hundeminder. Selv lugten af våd hund, der bredte sig i hjernen ved mindet, havde Hippo værdsat for en stund.

 

Hippo påskønnede det virkelig, når hjernen var rolig, for så virkede alt, som det skulle. Sammen med alle de andre beboere inde i hjernen kunne han udføre de opgaver, han var sat i verden for at bestride. Det var også i harmoniske tider, at de arbejdede bedst sammen med hjernens ejer.

 

Under Det Limbiske Vildnis lå Reptilkrattet. Mange af neurongrenene i Reptilkrattet var ekstra lange. Nogle af dem var helt op til en meter, og de strakte sig ned i hjernestammen, der lå lige over ejerens nakke. Herfra løb de lange grene videre ned langs rygraden og ud i kroppen.

 

Det var en anden slags minder, der hang fast i Reptilkrattets neurontræer. Her var de fleste minder nedarvet fra hjernens forfædre gennem millioner af år, og grenene hjalp hjernens ejer med alt muligt praktisk, som f.eks. at trække vejret gennem lungerne eller fordøje maden i tarmen. Det var også disse lange neurongrene, der sørgede for, at ejeren ville løbe væk fra noget farligt, uden at han behøvede at tænke over det. Eller undvige, hvis han var på vej ud i en ulykke. Hippo vidste, at de ansvarlige i Reptilkrattet arbejdede rigtig godt sammen med Amygdala, når der var fare på færde.

 

For hjernens ejer føltes det, som om det hele kørte på automatpilot. Reflekserne og impulserne drønede gennem skoven i fuld fart, uden at ejeren behøvede at tænke over det. Hippo vidste, at man skulle se sig for, når man kom derned med al den aktivitet.

 

Han kom til at smile, da han tænkte på, hvordan Amygdala plejede at prale med sit høje tempo, når ejeren skulle reagere hurtigere, end Hippo kunne nå at finde et minde frem. Men Hippo var også imponeret over Amygdalas evne til at være lynhurtig. Hvis hjernens ejer kom til at lægge hånden på en varm gryde, så sprang Amygdala op, og før Hippo eller Pandelapperne kunne nå at reagere, var ejerens hånd trukket væk fra varmen.

 

Indtryk på Tankevæggen og fokus på Lystavlen

Hippo kunne godt forstå, at hans gamle ven var stolt over denne reaktionskraft. Men han måtte indrømme, at det gjorde ham lidt bekymret, at Amygdala, eller Mygge, som Hippo plejede at kalde ham, havde været meget opfarende på det seneste. Meget mere end han plejede. Han skød tanken væk og fik lyst til at gå op til Pandelapperne, da han fik mindet sig selv om dem.

 

Pandelapperne boede i den forreste del af hjernen, lige bag ejerens pande. Deres residens var som en imponerende entré, nærmest en hall, hvor hjernens tanker strømmede ind og ud. Her blev nye og gamle minder, pudsige indfald, eftertænksomme antagelser, sanseafspejlinger og dagdrømmeri lyst op som levende billeder på en gigantisk kuppelformet væg, der med årene havde fået betegnelsen: ”Tankevæggen”.

 

Hippocampus kunne godt lide at komme på besøg hos Pandelapperne. Også selvom der ikke var lige så mange neurontræer som inde i hans Limbiske Vildnis.

 

Til gengæld var der plads til den store pompøse Tankekarrusel.

 

Tankekarrusellen stod i midten af hallen og tronede, og her kunne man sidde i en dejlig blød stol og iagttage de mange tanker og indtryk, der gled gennem hjernen. Både dem der kom udefra, de kom typisk ind gennem sanserne, og dem der kom indefra gennem minderne i Neuronskoven.

 

Hver gang Tankekarrusellen havde kørt en omgang, var billederne på Tankevæggen udskiftet med nye tanker, og de forrige var glemt.

Hippo elskede at sidde i Pandelappernes Tankekarrusel og være med til at lagre alle de tanker, som hjernens ejer gerne ville gemme et sted i Neuronskoven, for så at finde dem frem igen, når ejeren skulle bruge dem. Hvis der var noget, Hippo var stolt over, så var det hans evner til at organisere alle de mange indskydelser og observationer, der hele tiden væltede ind på Tankevæggen.

 

Det var kun en lille brøkdel af tankerne på Tankevæggen, som ejeren bemærkede. De fleste tanker flød bare ubemærket gennem hjernen. Hippo havde en gang læst med over skulderen, da hjernens ejer skimmede en artikel om menneskehjerner og bevidste tanker i det gule venteværelse hos tandlægen.

 

Ejeren havde været mere optaget af den specielle tandlægelugt, nærmest som kemiske nelliker, end af artiklen. Så selvom hans øjne havde set ordene i tidsskriftet, havde hjernens ejer ikke læst, hvad der stod. Men det havde Hippo. Der stod, at nogle amerikanske hjerneforskere var kommet frem til, at almindelige mennesker kun er bevidste om 5% af deres tanker. De resterende 95% af tankerne strømmede gennem hjernen af sig selv, uden at man lagde mærke til tankerne [i].

.

 

Hippo var ikke helt sikker på om det, der stod i tidsskriftet var korrekt, men han mente, at 5% måske passede meget godt med deres hjernes indehaver, og det irriterede ham lidt, at ejeren ikke var mere opmærksom på, hvad der foregik inden i ham selv. Ejeren havde ikke engang bidt mærke i det, da han læste om de 5%, fordi han tænkte på tandlægelugten, mens han skimmede artiklen. Men Hippo havde gemt denne oplysning, fordi han mente,
at ejeren kunne få brug for den en dag.

 

Det, at hjernens ejer ikke lagde mærke til sine tanker, var én sag. Men at han heller ikke opdagede de følelser, som nogle af tankerne skabte, undrede virkelig Hippo. Hjernens beboere gjorde en masse for at starte alle mulige følelser, som ejeren skulle opdage, når de syntes, han skulle passe på. Men ejeren ignorerede det og fortsatte ufortrødent med det, han havde gang i.

 

Det meste af dagen kørte Tankekarrusellen bare rundt, uden at hjernens ejer tænkte over, hvad han ville gemme eller hente. Så behøvede Hippo ikke at være i karrusellen hele tiden, og han kunne gå og passe sin skov imens. Det var Pandelappernes opgave at holde styr på Tankevæggen, og karrusellen kørte af sig selv, når ejeren ikke satte tempoet.

 

Selvom Tankevæggen var enorm, havde den paradoksalt nok kun yderst begrænset kapacitet. Oven i det blev Pandelapperne nemt forvirrede og mistede overblikket, hvis der kom for meget ind på én gang, som hjernens ejer gerne ville beholde. Især hvis Hippo ikke kunne følge med og kom bag ud med arkiveringen af tanker inde i skoven. Det var vigtigt for ejerens hukommelse, at Hippo holdt sig i topform.

 

Hjernens ejer kaldte Tankevæggen for korttidshukommelsen, og minderne i Neuronskoven kaldte han for langtidshukommelsen. Det syntes Hippo passede vældig godt som beskrivelser af hjernens hukommelse. Tankevæggen viste tankerne, der kom ind i hjernen, og de kunne kun fastholdes i kort tid ad gangen. Når karrusellen havde kørt en omgang, var tankerne på væggen væk for at gøre plads til nye tanker og indtryk. Men i Neuronskoven lå minderne lagret i årevis og kunne sagtens hentes frem, selvom de ikke havde været brugt til noget
i meget lang tid.

 

Så var han til gengæld lidt mere uforstående over sin egen beskrivelse. Hippocampus. Det betyder søhest på latin. Der var åbenbart nogle hjerneforskere, der for mange år siden havde syntes, at han lignede en søhest, og så havde de givet ham det navn. Faktisk var han ret fornærmet over den betegnelse. Ikke at der var noget galt med søheste. Det var nogle vældigt smukke dyr, mente Hippo. Men han syntes nu ikke, at han selv lignede sådan én, og han kunne ikke forstå, at hjernens ejer var gået med til at kalde ham for en søhest. Men bortset fra det med navnet var han i grunden en meget tilfreds lille beboer inde i hjernen.

 

En gang i mellem hoppede Hippo ned fra Tankekarrusellen og hentede nogle indtryk fra Tankevæggen, han mente, hjernens ejer kunne få brug for senere. Ligesom han havde gjort det med de 5% bevidste tanker hos tandlægen. Dem lagrede han rundt omkring i skoven i et sindrigt system, så han kunne hjælpe ejeren med kreative påfund og idéer, som ejeren slet ikke var klar over, han havde adgang til.

 

Dette system blev kaldt underbevidstheden, og selvom det ikke lå noget bestemt sted i Neuronskoven men var gemt rundt omkring, så syntes Hippo, at det var en udmærket betegnelse for hans system af ”hemmelige tanker”. En dag ville forskerne nok opdage, hvordan det hang sammen, men indtil videre var Hippo godt tilfreds med betegnelsen.

 

Underbevidstheden indeholdt også en masse andet, der påvirkede ejerens personlighed og adfærd, som f.eks. holdninger, identitetsbilleder og præferencer.

 

For Hippo var det lettest at bruge disse hemmelige tanker og holdninger, når hjernens ejer ikke var bevidst om, hvad han tænkte. For når ejeren selv styrede Tankevæggen, blev mange andre idéer skubbet til side. Og hjernens ejer opdagede for det meste kun Hippos ”hemmelige tanker”, når han lod tankerne strømme af sig selv.

 

De bedste tidspunkter at sende idéer ind på Tankevæggen var, når hjernens ejer slappede af uden at lave noget specielt. F.eks. hvis han faldt i staver en gang i mellem, eller når han var i brusebad. Nætterne var også rigtig god at bruge, og tidligere havde Hippo haft et effektivt og vellykket samarbejde med hjernens ejer, hvor Hippo sendte idéer ind på Tankevæggen sidst på natten, og hjernens ejer opdagede dem næste morgen, lige inden han stod op.

 

Dengang vågnede hjernens ejer ind imellem og blev fyldt af eufori, fordi han havde fået en genial idé, og han havde skyndt sig at finde papir og pen frem for at skrive den ned.

 

Men på det seneste var hjernens ejer begyndt at læse på sin telefon, når uret ringede, og så opdagede han slet ikke de gode idéer, som Hippo havde gjort klar til ham om natten. Faktisk var Hippo holdt helt op med at lyse idéer op på Tankevæggen i de sene nattetimer, for det nyttede jo alligevel ikke noget.

 

Hippo blev meget skuffet, da det gik op for ham, at hjernens ejer ikke længere var interesseret i morgenidéerne. Nej, han kunne bestemt ikke lide udviklingen. Det var som om, ejeren blev mere og mere fraværende.

 

Men når hjernens ejer endelig blev bevidst om tankerne på Tankevæggen, skulle Hippo hurtigt på plads i karrusellen, så han kunne fremskaffe minder til tankeprocessen og gemme de nye tankekonstruktioner i sit snedige erindringssystem.

 

Hippo kunne mærke det med det samme, når hjernens ejer begyndte at tænke selv, og med lynets hast var han tilbage i Tankekarrusellen. Klar til effektiv erindringsservice.

Hjernens ejer kunne bremse Tankekarrusellen og fastfryse et billede, når han opdagede noget spændende på Tankevæggen. Så hjalp Hippo ham med at arkivere erindringen et sted i skoven.

 

Nogle gange kunne det være rigtig svært for ejeren at få karrusellen stoppet. Det var som regel, hvis han havde gang i alt for mange tanker på én gang. Især bekymringstanker kunne få karrusellen til at køre afsted, uden at ejeren kunne styre den.

 

Men når det lykkedes for ejeren at stoppe karrusellen og koncentrere sig om noget spændende, var det nogle af Hippos yndlingstidspunkter.

 

Det var også muligt for hjernens ejer at få karrusellen til at køre baglæns, når han opdagede, at han skulle bruge en tanke, de lige var kørt forbi. Men karrusellen kunne kun køre en enkelt omgang baglæns. Hvis tanken var længere tilbage end én karruselrunde, eller hvis ejeren ikke kunne køre karrusellen langt nok baglæns, så var tanken gået tabt og kunne ikke genskabes.

 

Heldigvis havde Hippo et lille trick i ærmet. Han kunne nemlig klistre tankeskyggen fast på bagsiden af Tankevæggen, og hvis den samme tanke dukkede op igen senere, ville hjernens ejer opdage den, fordi den passede med skyggen. Og så kunne han sørge for at gemme tanken denne gang.

 

Hjernens ejer skulle ofte koncentrere sig meget. Både dengang han gik i skole og nu, hvor han arbejdede med indflydelsesrige opgaver. Når der var brug for koncentration, bremsede ejeren karrusellen for at samle tankerne om ét emne. Så tændte han for en stor lystavle, der befandt sig på gulvet lige foran Tankevæggen. Jo mere intenst han fokuserede, desto større blev Lystavlen. Ved dyb koncentration dækkede Lystavlen for en større del af Tankevæggen, og det hjalp ejeren med at lukke af for alle andre indtryk, så han kunne fastholde sit fokus.

Med en stor lystavle var Hippo på hårdt arbejde, og han styrtede frem og tilbage på stierne langs neurontræerne for at finde minder til ejerens tanker. Hippo elskede det, og selvom ejeren efterhånden fik flere og flere problemer med at bremse karrusellen og holde Lystavlen tændt, var Hippo mere end klar, når det endelig lykkedes. Han følte sig meget værdifuld, og han kunne se, hvordan skoven blomstrede op, når der skulle ordnes og gemmes og skabes plads til resultaterne af fordybelsesarbejdet.

 

Hippo vidste udmærket godt hvor vigtig al den motion i Neuronskoven var for ham. Han havde brug for sin muskelmasse, for at han med lynets hast kunne skyde genvej ad de hurtigste veje til tankedepoterne. Det gjorde hjernens ejer lynhurtig med en yderst veludviklet og knivskarp hukommelse. Jo, de havde et godt samarbejde, tænkte Hippo og rødmede lidt af stolthed.

 

Ejeren kaldte Lystavlen for arbejdshukommelsen. Når han skulle arbejde med noget specifikt, trak han tanker fra både korttidshukommelsen og langtidshukommelsen ind på Lystavlen og arbejdede koncentreret med dem. Typisk i tæt samarbejde med Pandelapperne.

 

Når hjernens ejer gik ind i en dyb tilstand af koncentration, skulle Hippo ofte finde stier i Neuronskoven, han ikke havde været på længe. Ind imellem var det stier, han udelukkende kunne komme til, når ejeren selv ville derover. Ejeren kunne oplyse ruter gennem skoven, hvor Hippo fandt nogle specielle minder frem, der blev sendt ind på Lystavlen.

 

Uden ejeren havde Hippo ikke adgang til disse områder, og det havde Hippo det fint med, for i sidste ende var det jo ejerens hjerne og dermed ejeren selv, der havde det overordnede ansvar for hjernens indhold og dens funktioners form.

Kogni-te i Tankekarrusellen

”Godmorgen hr. Hippocampus,” sagde Pandelapperne, da de fik øje på ham. Hippo kunne godt lide den høflige facon, der var hos Pandelapperne.

 

”Kan vi byde Dem på en god stærk kop kogni-te,” spurgte de. De var lige stået op. Pandelapperne sov nemlig om natten.

 

”Ja, tak. Mange tak,” nikkede Hippo og satte sig til rette i en af de magelige karruselstole for at betragte tankerne, der drev forbi på Tankevæggen.

 

Hippo nød morgenerne, før ejeren var helt vågen selv, og før kogni-teen blev drukket. Tanker og sanser flød bare lydløst afsted, uden at der var nogen, der forholdt sig til dem. Det var bestemt ikke kedeligt – bare fredeligt. Nogle gange dukkede der lidt rester af en drøm op, og hvis ejeren bemærkede drømmestumpen, kunne han blive nysgerrig og bremse karrusellen for at fange resten af drømmen. Men det var nu sjældent, det skete efterhånden.

 

Pandelapperne var meget dygtige til at konstruere store, avancerede tanker. De var især begyndt at udfolde sig, mens ejeren var under uddannelse. Dengang skulle ejeren lære at håndtere nuanceret teori og skarpsindigt koble det sammen med både hverdagen og med andre krævende metoder og analysemodeller. Ny abstrakt viden var lige noget for Pandelapperne, og de var dygtige til at instruere alle hjernens beboere i at understøtte den komplicerede praksis professionelt.

 

I takt med at der blev mere og mere brug for dem, lærte Pandelapperne at brygge stærkere og stærkere kogni-te.

 

Kogni-teen fik alle, der drak af den, til at tænke kognitivt.

 

Hippo vidste, at når mennesker tænker kognitivt, så tænker de over, hvad de tænker, hvad de mener, hvad de gør, og hvad de føler. De kan også finde på at tænke over hvorfor, de tænker og handler og føler, som de gør. Nogle mennesker bliver ind i mellem meget bange for ufarlige ting, som f.eks. at holde en tale eller at sige ”nej!”. Men hér giver kogni-teen dem mod til at prøve kræfter med det alligevel for at finde ud af, om det nu også er så farligt, som de går rundt og tror.

 

For Hippo var det vidunderligt at få stærk kogni-te, for han elskede at være med til at strukturere de store tanker og gemme den erfaring, der kom ud af det. Ejeren og Pandelapperne samarbejdede godt, og jo stærkere kogni-te der blev brygget, desto bedre kunne hjernens ejer koncentrere sig om at styre Tankekarrusellen og zoome ind på Lystavlen.

 

Når det virkelig gik vildt for sig, løb Hippo i konstant pendulfart frem og tilbage mellem Tankevæggen og erindringerne i Neuronskoven for at skaffe hele og halvfærdige refleksioner. Pandelapperne blandede dem møjsommeligt med udfordrende teorier og komponerede banebrydende strategier og nuancerede planer sammen med ejeren. Det holdt Hippo i form, vidste han. Han spændte sine lårmuskler og bemærkede til sin irritation, at de føltes en smule svagere, end de plejede.

 

Under ejerens uddannelse nød Hippo at se de mange nye skovstier og ruter, der blev udviklet mellem neurontræerne. Godt nok var det på bekostning af nogle af barndomsstierne, der groede til, men det måtte de tage med. Man kunne ikke få det hele.

 

Pandelapperne var meget opmærksomme på, hvilke tanker der kom op på Tankevæggen, og hvad der blev gjort ved dem. De var grundige i deres arbejde og specialister i at tænke abstrakt og rationelt.

 

Dannelse var også et af deres fagområder, og de guidede med deres vanlige akkuratesse ejeren i sin opførsel blandt andre mennesker, så han både var populær i familien, i venneflokken og blandt kollegerne

 

Men om natten sov Pandelapperne. Så kunne man ikke få kogni-te, og der var frit spil på Tankevæggen. Nætterne brugte Hippo til at rydde op efter dagens mange indtryk. Han ordnede og organiserede minderne og følelserne, som ejeren havde fået ind i løbet af dagen, og han fik sat det hele i system langs skovens stier, så erindringerne var lette at finde frem igen.

 

Hippo vidste godt, at nattens oprydningsarbejde var noget værre rod for ejeren, og at han som regel ikke forstod sine nattetanker. Hvis han da overhovedet kunne huske nogle af dem. En del af disse oprydningstanker kaldte ejeren for drømme. En meget vigtig opgave under nattens arbejde bestod at smide alle de tanker væk, som hjernens ejer ikke skulle bruge til noget. Udsmidningsarbejdet var også Hippos opgave, og han kendte udmærket godt til konsekvenserne, hvis han ikke havde fået smidt nok ud. Så hang der en masse løse tankerester og billedstumper fast på væggen næste morgen, som gjorde det svært for ejeren at tænke klart.

 

Ejerens søvn var altafgørende, for at Hippo kunne udføre sine opgaver og rydde op om natten. Selv en lille lur midt på dagen kunne hjælpe til, hvis der havde været gang i Tankevæggen.

 

Kronologiske minder, tempokugler og flow

Selv om Pandelapperne var yderst kompetente til at organisere og lede hjernens kognitive og strategiske tankearbejde, havde de også deres begrænsninger. En af dem var, at de ikke formåede at arkivere udbyttet af hjernens tanker. De var ikke i stand til at vurdere, hvad der skulle kasseres, og hvad der skulle gemmes. Der holdt deres evner op. Også selvom kogni-teen var meget stærk.

 

Hippocampus var eksperten i hjernen, når det kom til at prioritere og gemme minderne, så de gav mening for ejeren. Og så de kunne findes igen. Hippo var også i stand til at strukturere oplevelser og tanker i kronologisk rækkefølge, så hjernens ejer havde en fornemmelse af tiden.

 

Selv om det var hulens svært at få tankerne til at ligge i en perfekt tidsorden, så var der nogenlunde styr på det store billede af episodernes rækkefølge. Og hvis det ikke var for Hippo, ville ejeren slet ikke være i stand til at huske, hvornår hvad var sket. Ejeren ville heller ikke kunne huske noget af det, han havde oplevet for bare få minutter siden [ii].

 

Hippo samarbejdede med flere beboere i hjernen for at få det omfattende tidsarbejde til at fungere optimalt. Et samarbejde der betød meget for ejeren, uden at ejeren egentlig tænkte synderligt over det.

 

Opfattelsen af tiden, og om tiden føltes hurtig eller langsom, blev organiseret gennem en stor Tankeprojektør, der lyste tanker op på Tankevæggen. Oplevelser, sanser og alle andre indtryk, der kom ind i hjernen, blev indfanget af en opslugende projektørlampe og oplyst som tankebilleder på væggen.

 

Inden billederne ramte Tankevæggen løb de gennem et rør med nogle små kugler, der gav ejeren en følelse af hurtig og langsom tid. Tempokuglerne, som de små kugler blev kaldt, bevægede sig i takt med ejerens oplevelser. De ledte tankebillederne gennem røret, og jo mere rodede kuglerne lå, desto langsommere føltes tiden for ejeren. Når kuglerne til gengæld lå snorlige, strøg projektørstrålen gennem dem, og ejeren havde en oplevelse af, at tiden fløj afsted.

 

De små kugler havde en tendens til at lægge sig i uorden, når ejeren beskæftigede sig med noget kedeligt, og derfor sneglede tiden sig afsted, når han stod i kø i supermarkedet. Til gengæld lå kuglerne i snorlige orden, og aftenen føltes så kort, når han var sammen med sine gamle venner og fortalte sjove vittigheder [iii].

 

Lystavlen foran Tankevæggen blev også oplyst ved hjælp af tempokugler, og når ejeren arbejdede med noget virkelig spændende, glemte han alt om tiden og forsvandt ind i en nærmest berusende tilstand af flow. Ikke engang det dyre ur på ejerens håndled, kunne fange hans opmærksomhed.

 

Jo, Hippo værdsatte samarbejdet med de andre beboere i hjernen omkring ejerens tidsopfattelse og hukommelse, og han følte sig som en betydningsfuld og uundværlig skovfoged inde i Neuronskoven. Men det krævede sit at holde styr på både hukommelsen og tiden, og han skulle have ro til at rydde op hver nat for at levere et fornuftigt stykke arbejde til ejeren. Hippo kunne ikke både servicere Pandelappernes tankeproces og rydde op i dagens tanker på én gang. Det var derfor, at nætterne var så gode for ejerens hukommelse. Når ejeren og Pandelapperne sov sødt, organiserede Hippo sin kære skov.

 

Men i den seneste tid var meget blevet anderledes i hjernen. Pandelapperne var begyndt at vågne midt om natten, og de skabte underlige tanker, der ikke gav mening. I stedet gav nattens indfald en masse bekymringer for ejeren. I starten forsøgte Hippo både at hjælpe Pandelapperne og at rydde op i skovens minder på én gang. Men efter noget tid gav han op. Ofte gik han frustreret og såret ned i sit hus og blev der, indtil der var nogenlunde ro i hjernen igen.

 

Mens Hippo sad i Tankekarrusellen og nød den krydrede smag af dampende varm morgenkogni-te, blev Pandelapperne mere friske, og de tog fat på dagens opgaver for at få hjernens ejer i gang med tænkearbejdet. Hippo fandt nogle minder frem, som han mente, ejeren ville blive glad for at se efter en god nats søvn. De var jo efterhånden blevet sjældne, de gode søvnfyldte nætter.

 

Det var også typisk på dette tidspunkt, at Amygdala plejede at gøre sig klar til dagen. Han kunne godt lide at sove lidt længere end Hippo, og selvom Hippo holdt meget af sin ven, så nød han de fredelige morgener, før Mygge kom anstigende med sin angst eller vrede over morgenbagateller.

 

Kronisk angst var blevet hverdagskost om natten i de seneste uger. Hippo vidste ikke hvorfor, men Mygge var begyndt at underholde hele hjernen med sine indskydelser om alt det forfærdelige, der kunne gå galt.

 

Mygge kunne holde de stakkels Pandelapper vågne en hel nat, og de var så høflige, at de ikke kunne finde på at bede ham om at falde til ro. Til sidst blev Pandelapperne selv så skræmte af historierne, at de kom til at vække ejeren, og så var kaos i gang. Midt om natten!

 

Efter sådanne nætter startede hjernen den nye dag med kaotiske tanker, og Hippo havde ofte ondt af ejeren om morgenen.

 

Selv de dybe nattetimer, hvor Hippos særligt betydningsfulde oprydningsarbejde foregik, blev spoleret af Mygges natteroderi. Hippo vidste, at det i længden var skadeligt for hjernen og ejeren, hvis det fortsatte på denne måde. At starte dagen med en overfyldt Tankevæg var på ingen måde sundt for ejeren.

 

I nat havde der dog været fredeligt, og Hippo havde endda nået at tage sig en lur ud på de sidste nattetimer, inden han gik op til Pandelapperne. Ligesom i gamle dage. Ih, hvor han altså nød denne morgen.

 

Han tænkte igen på, hvordan han tidligere havde set hjernens ejer få de bedste idéer om morgenen, når han lå nogle minutter i sengen, inden han stod op. Hippo havde altid gjort sig umage med at plante inspirerende billeder fra nattens arbejde på Tankevæggen, som han mente, ejeren kunne bruge som en vigtig brik til at løse et svært problem eller måske til at få en lys idé.

 

Men når Mygge var aktiv, og Pandelapperne fandt på sære ubrugelige idéer om natten, kunne Hippos inspiration ikke få plads på Tankevæggen. Hippos idéer var ofte anderledes end dem, Pandelapperne kom frem til gennem deres rationaler og analyser. Det var i grunden kun, når der var roligt i hjernen, at Pandelapperne var åbne for en frisk måde at se tingene på.

 

Hippo syntes, det var lidt begrænsende, når alle nye verdensanskuelser og løsninger udelukkende var skabt ud fra Pandelappernes logiske system. En ny og helt anderledes vinkel at se emnet ud fra gav ofte endnu bedre idéer end det første resultat, der var opstået, mente Hippo. Han sukkede og grundede over, at Pandelapperne havde en tendens til at se verden så sort hvidt, når de var pressede. De overså ligesom nuancerne.

 

Men nu sad Hippo i Tankekarrusellen med sin kogni-te og ventede spændt på, om hjernens ejer ville opdage de velmenende morgeninput, han havde lyst op på Tankevæggen. Ejeren skulle opdage billederne inden han vågnede helt. For ellers var de blevet afløst af nye indtryk, og karrusellen begyndte at køre hurtigere, så snart ejeren vågnede helt.

 

”Sikken en stille morgen,” lød det pludselig fra Amygdala. ”Der må være noget galt!” Mygge var dukket op, uden at Hippo havde bemærket det.

 

”Godmorgen, gamle ven,” sagde Hippo og sukkede i det stille, da Mygge sprang op på Tankekarrusellen.

 

I det samme var Hippos morgeninspiration væk fra Tankevæggen, og dagens uroligheder startede. Pandelapperne hoppede hurtigt med på bekymringsvognen. De fik vækket ejeren rigtigt, og så var Hippo modvilligt i gang med at hente ængstelige minder frem til ejeren.

 

Mygge fik også en kop kogni-te, og han var som altid skeptisk. ”Denne kogni-te gør mig sløv og langsom,” beklagede han sig.

 

Hippo smilede for sig selv. Mygge havde jo ret på en måde. For hvis han ikke kunne reagere hurtigt, så kunne han ikke hjælpe ejeren med at trække hånden til sig eller redde ham fra noget andet farligt. Mygges forfædre måtte have haft kronede dage, når de skulle redde deres ejere fra sultne sabeltigre, tænkte Hippo med et lille eftertænksomt smil.

 

”Nåh, men i det mindste er det da godt, den ikke er så stærk for tiden,” kommenterede Mygge tørt.

 

”Hvad siger De, hr. Amygdala?” spurgte Pandelapperne forfærdet i munden på hinanden. ”Er kogni-teen ikke stærk?”

 

De smagte alle ekstra grundigt på teen og måtte give Mygge ret. Den smagte faktisk ikke så kraftigt, som den plejede.

 

”Sådan har det da været et stykke tid,” fortsatte Mygge. ”Kogni-teen bliver tyndere og tyndere, og jeg nyder det,” grinede han, mens han hoppede ned fra karrusellen og løb ind i skoven.

 

”Det var mærkeligt,” tænkte Hippo.

Noter

[i] På mange hjemmesider blandt psykologer, psykoterapeuter, coaches og andre, der hjælper mennesker med selvudvikling, kan man læse om en artikel fra 2005, der beskriver, at 95% af vores tanker kører i ring, og at vi kun er bevidste om 5% af vores tanker. Artiklen skulle være støttet af National Science Foundation. Jeg har ikke været i stand til at finde frem til kilden til denne artikel, og da jeg kontaktede National Science Foundation for at få adgang til den, kunne de heller ikke henvise til den. Idéen om, at vi kun er bevidste om en mindre del af vores daglige tanker, kan jeg godt forene mig med, og det er én af pointerne med Hjernefablen. Men jeg kan ikke forene mig med en artikel, jeg ikke kan finde, og derfor tillader jeg mig at forholde mig kritisk til den gennem Hippocampus bemærkninger. Hvis du som læser har adgang til kilden bag denne forskning, hører jeg meget gerne fra dig.

[ii] Hippocampus er i stand til at gemme oplevelser i kronologisk rækkefølge, så vi har nogenlunde styr på tiden i et historisk perspektiv. Hvis vi mister Hippocampus, mister vi evnen til at huske, hvad der er sket for bare få minutter siden. I 1953 blev hippocampus bortopereret på en ung mand ved navn Henry Molaison, for at hjælpe ham af med epileptiske anfald. Resultatet var at Henry Molaison mistede sin hukommelse, hvilket overraskede datidens hjerneforskere. Henry Molaison indvilgede i at stå til rådighed for hjerneforskningen, og frem til sin død i 2008 deltog han som forsøgsperson i en lang række videnskabelige forsøg og bidrog derved med skælsættende viden til hjerneforskningen.

O’Connor, Joseph & Lages, Andrea. Coaching the Brain (2019)        

[iii] Norske nobelprisvindende forskere har i 2018 opdaget, at nogle celler (bogens tempokugler) i den del af hjernen, der kaldes lateral entorhinal cortex (bogens Tankeprojektør), organiserer sig, alt efter om vi laver noget spændende eller noget kedeligt. Når noget er spændende, lægger cellerne sig i lige rækkefølge, og det føles som om ”tiden flyver afsted”. Når det er kedeligt, ligger cellerne i uorden, og det føles, som om ”tiden snegler sig afsted”.

Moser, Edvard I, m. fl. Integrating time from experience in the lateral entorhinal cortex, videnskab.dk.

 

© Genuine Future 2024